จันดารี : แผนที่, ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ

ก่อนจะเปิดตัวนิยายเรื่องใหม่...อยากจะให้ทุกคนได้ทำความรู้จักประเทศ หมู่ เกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิคและมหาสมุทรอินเดียกันสักเล็กน้อย...เกาะคีลันยา (คีริน)

เป็น เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีความสำคัญในฐานะที่เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงอันได้แก่ คีลัน ซึ่งอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะบนเทือกกสานติริมฝั่งแม่น้ำอันดา

ลักษณะภูมิประเทศ
- ตอนเหนือ
เป็น พื้นที่ราบสูงมีแนวเทือกเขากสานติทอดจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ยอดสูงสุดมีชื่อว่า กุหนุง เดวี (เดวาส่าหรีกุหนุง) เดวาส่าหรีเป็นยอดเขาสูงเป็นอันดับสองของจันดารี มียอดเขาที่คู่กันคือ กุหนุง เดวา (สุหรันแดหวากุหนุง) (อยู่ที่เกาะมันดาระ) มีพื้นที่ต่อเนื่องไปยังแหลมอุดากันที่อยู่เหนือสุดของเกาะ พื้นที่ทางฝั่งตะวันตกเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลมีชายฝั่งทอดยาว ชายฝั่งทะเลทางตะวันออกเป็นมีหน้าผาสูงชันสลับเป็นบางตอน พื้นที่ชายฝั่งแห่งแรกอยู่ฝั่งขวามือของแหลมอุดากัน อีกแห่งซึ่งอยู่ใกล้แหลมอุนากันเป็นที่ตั้งของเมืองท่าชายฝั่งสำคัญ

- ตอนใต้
เป็น พื้นที่ราบลุ่ม เขตร้อน อุดมสมบูรณ์และเหมาะแก่การเพาะปลูกมาก ใต้สุดของเกาะนั้นเป็นแนวโขดหิน ขนาบข้างด้วยชายฝั่งทะเลสองแห่งซึ่งมีแม่น้ำสายสำคัญทอดผ่านได้แก่แม่น้ำดุ หวาและติกา แนวชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองท่าสำคัญอีกแห่ง และแนวชายฝั่งทะเลตะวันตกซึ่งหันหน้าเข้าสู่ทะเลจันดารี

- ตะวันออก
เป็น พื้นที่แนวชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นแนวโขดหินและหน้าผาสูงชัน เนื่องจากเป็นแนวเทือกเขากสานติต่อเนื่องมาจากทางตอนเหนือของประเทศ อากาศค่อนข้างหนาวเย็น และแห้งแล้งเนื่องจากเป็นภูเขาหินสูงชัน

- ตะวันตก
เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีป่าดิบรกชัฏ และยังอุดมสมบูรณ์อยู่มาก มีแม่น้ำสายสำคัญทอดผ่านได้แก่แม่น้ำอันดา และมีชายฝั่งสำคัญทอดยาวตลอดแนว

เกาะมันดาระ

เป็นเกาะที่สัณฐานคล้ายกริช มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง รองจากเกาะกีริน

ลักษณะภูมิประเทศ
- ตะวันตก
มี แนวเทือกเขาหิมวาทอดยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง อากาศหนาวเย็น มียอดเขาสูงที่สุดอยู่ทางตอนเหนือของเกาะและเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจันดา รี ชื่อสุหรันแดหวากุหนุง ใกล้กันนั้นมีทะเลสาบบนภูเขาที่งดงามและใหญ่ที่สุดของประเทศ ชื่อดาหราดาเนา และยอดเขาถัดมาซึ่งตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะชื่อว่าอันตะรากุหนุง เป็นยอดเขาที่สูงรองลงมา ยอดเขาอีกแห่งที่อยู่ค่อนลงมาทางใต้นั้นเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสามชื่อ เปริวาตีกุหนุง ระหว่างยอดเขาเปริวาตีและอันตะรามีทะเลสาบบนยอดเขาอีกแห่งหนึ่งชื่อ บุหลันดาเนา

- ตะวันออก
ฝั่งตะวันออกเป็นที่ราบ ลุ่ม มีที่ราบลุ่มสำคัญอยู่สองแห่ง แห่งแรกเป็นแนวยาวทอดขนานกับแนวเทือกเขามีแม่น้ำอันนะไหลผ่าน แห่งที่สองนั้นอยู่ทางตอนใต้ของเกาะมีแม่น้ำปุราณะไหลผ่านเกาะปันจะคีรา

เป็น เกาะที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สาม นับว่าเป็นเกาะที่สมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากเป็นเขตร้อนชื้น ลักษณะเกาะตั้งขวางทอดตัวจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตก เกาะถูกแบ่งออกเป็นเหนือและใต้โดยใช้แนวเทือกเขาวิลิศมาหราที่ทอดตัวขนาน บริเวณกลางเกาะเป็นเกณฑ์

ลักษณะภูมิประเทศ
- ตอนเหนือ
เป็น พื้นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเขตร้อนชื้น และสิงสาราสัตว์ ชายฝั่งทะเลทางตอนเหนือเป็นแนวชายหาดทอดยาวสามารถแบ่งออกเป็นฝั่งตะวันตกและ ตะวันออกด้วยแหลมหมันหยา ชายฝั่งด้านตะวันตกเป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญของเกาะซึ่งเป็นเมืองท่าด้วยมี แม่น้ำมาตีไหลผ่าน แม่น้ำนี้เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของเกาะมีต้นทางมาจากยอดบุหรงหงาซึ่งเป็น ยอดเขาสูงที่สุดไหลเรื่อยลงสู่ทะเลจันดารี

- ตอนใต้
ด้าน ใต้เทือกเขาวิลิศมาหราเป็นที่ราบลุ่มที่อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ทางตอนเหนือ มีแม่น้ำสายสั้นๆ ไหลลงสู่ทะเลปันจา แนวชายฝั่งทางด้านนี้เป็นแนวชายหาดสลับกับโขดหินมีเมืองท่าสำคัญอยู่บริเวณ ฝั่งตะวันออกเกาะไข่มุก
เป็น เกาะขนาดเล็ก มีสัณฐานเป็นรูปหยดน้ำ แลดูคล้ายไข่มุกจึงได้ชื่อว่าเกาะไข่มุก ตั้งอยู่ ณ จุดซึ่งเป็นบริเวณกึ่งกลางระหว่างเกาะใหญ่ทั้งสามเกาะ กลางทะเลจันดารี เป็นเกาะที่มีความสำคัญไม่น้อยเนื่องจากชาวจันดารีเชื่อว่าเกาะไข่มุกเป็น เกาะศักดิ์สิทธิ์ และมักจะประกอบพิธีสำคัญกันที่เกาะแห่งนี้ มะตาหะรีซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดใจกลางเกาะเป็นที่ตั้งของเทวาลัยสำคัญใช้ ประกอบพิธีสำคัญมีชื่อว่ามะตาหะรีปุรา

ลักษณะภูมิอากาศ

จันดารีมีเพียงแค่สองฤดูเท่านั้น คือ ฤดูฝน และฤดูร้อน
- ฤดูฝน
เริ่ม ต้นตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์โดยประมาณ ในช่วงนี้อุณหภูมิของอากาศสูงสุดอยู่ที่ 31°C และต่ำสุดที่ 17°C ความชื้นสูงสุดอยู่ที่ 75% หรืออาจจะขึ้นไปถึง 90% ในบางปี ในช่วงที่ฝนตกชุกที่สุดนั้นอาจจะมีฝนตกหนักประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่ง ชั่วโมงในช่วงบ่ายของวัน

- ฤดูร้อน
เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคม อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32°C และต่ำสุดที่ 17°C

ทั้ง นี้ทั้งนั้นอุณหภูมิบริเวณยอดเขาและแนวเทือกเขาสูง ทางตอนเหนือของเกาะกีริน และฝั่งตะวันตกของเกาะมันดาระนั้นจะต่ำกว่าที่อื่น คือต่ำกว่า 10°C ในตอนกลางคืน และต่ำกว่า 25°C ในตอนกลางวัน

เกาะมัน ดาระนั้นจะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างหนาวเย็นกว่าที่ อื่น ในขณะที่เกาะกีรินนั้นทางตอนเหนือและฝั่งตะวันออกจะมีอากาศหนาวเย็น ทว่าทางตอนใต้และฝั่งตะวันตกจะร้อนชื้น ส่วนเกาะปันจะคีรานั้นจะมีอุณหภูมิร้อนกว่าที่อื่น

ตารางแสดงอุณหภูมิและความชื้นโดยประมาณ
เดือน
อุณหภูมิระหว่าง
(C / F)
ความชื้น
มกราคม
17 / 62 - 30/ 86
75 %
กุมภาพันธ์
17 / 62 - 29 / 84
75 %
มีนาคม
17 / 62 - 29 / 84
70 %
เมษายน
17 / 62 - 31 / 88
65%
พฤษภาคม
18 / 65 - 31 / 88
65 %
มิถุนายน
19 / 67 - 31 / 88
60 %
กรกฎาคม 21 / 70 - 31 / 88 55 %
สิงหาคม 22 / 71 - 32 /90 55 %
กันยายน 21 / 70 - 32 /90 60 %
ตุลาคม 20 / 68 - 32 / 90 65 %
พฤศจิกายน 19 / 66 - 31 / 88 65 %
ธันวาคม 18 / 64 - 31 / 88 70 %
หมายเหตุ * สีฟ้า แทน ฤดูฝน / * สีเขียว แทน ฤดูร้อนNo comments:

Powered by Blogger.