แผนผังตัวละคร - - - บุหลันจันดารี

นิยายเรื่องนี้มีตัวละครหลายตัว และชื่อก็จำค่อนข้างยาก ก็เลยมีแผนผังตัวละครให้ไล่ดูได้ว่าใครเป็นใครนะคะ จะได้ไม่งง

แผนผังตัวละคร
ปันจะคีรา
ระตูแห่งปันจะคีรา (องค์ก่อน)
(มีชายาทั้งหมดสามองค์)
|
|
V
พระชายา
เจ้าหญิงรัตนาวาตี
(น้องสาวองค์รายา)

|
|
V

เจ้าชายสุหรานากง +
(จะได้เป็นระตูมุดา)
เจ้าหญิงอุหลันหยา
|
|
V
เจ้าชายสุหรันนากง
พระเทวีองค์แรก
เจ้าหญิงรัตนาระติกา
(น้องสาวต่างแม่ขององค์รายา)

|
|
V

เจ้าชายสุหรันกิราหนา + เจ้าหญิงสะการะตาหลา
|
|
V
เจ้าหญิงสะการะวาตี
พระเทวีองค์ที่สอง
เจ้าหญิงดุรีดรสา
(มีลูกสองคน)
|
|
V
เจ้าชายสุหรากันตา เจ้าหญิงสุรีดรสา
|
|
V
เจ้าชายสุหรันกันจา

เจ้าหญิงกัติกาส่าหรี หรือ ท่านหญิงกัติกา เป็นหลานของระตู (ลูกของลูกพี่ลูกน้ององค์ระตู)

มันดาระ
ระตูแห่งมันดาระ
(มีชายาทั้งหมดสององค์)
|
|
V
พระชายา
เจ้าหญิงติหลาอรสา
|
|
V
พระเทวี
เจ้าหญิงหงบุหลัน

|
|
V
เจ้าชายอสัญปาตี
(มีลูกสองคน)

|
|
V

เจ้าชายอัสวีร์ เจ้าหญิงอระตา
เจ้าหญิงอุหลันหยา
(แต่งงานกับเจ้าชายสุหรานากง)
*ระตูแห่งมันดาระมีน้องสาว และน้องสาวแต่งงานกับรายาแห่งจันดารี

คีลันยา หรือ กีริน

รายาแห่งจันดารี
(องค์ก่อน)
|
|
V
รานีองค์ก่อน
(น้องสาวระตูแห่งมันดาระ)

|
|
V


รายาวริศ
(รายาองค์ปัจจุบัน)
+ รานีกุสุมาหรา

|
|
V
เจ้าชายวีริศ
(รายามุดา)หมายเหตุ
แถบสีนี้ = ถูกลอบปลงพระชนม์

No comments:

Powered by Blogger.